Strona główna | Aktualności | Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie cyklu warsztatów z technik generowania kreatywnych pomysłów w ramach projektu pt. „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym – TRAILS”
 
 

 

Politechnika Wrocławska – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie cyklu:

  • 16 – czterogodzinnych  warsztatów dla Uczniów,


  • 16 – czterogodzinnych  warsztatów dla MŚP oraz


  • 16 – sześciogodzinnych warsztatów sieciujących Uczniów i MŚP.


z technik generowania kreatywnych pomysłów w ramach projektu pt. „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym – TRAILS”.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem wykonawcy, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 1011, do dnia 27.03.2017 r. do godziny 13.00.

 

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - Metody nauczania - plik Matrix.xlsx
Załącznik nr 2 - Podręcznik Nauczyciela (dokument w opracowaniu, aktualna wersja)
Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 4 - Formularz oferty.doc
Załącznik nr 5 - Zapytanie ofertowe.pdf

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty