Strona główna | Aktualności | SNHiS rozpoczyna realizację projektu pt. "Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji”
 
 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informuję, iż z dniem 02.01.2017r. Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej rozpoczęło realizację projektu pt. "Akademia Wiedzy Koniecznej (AWK) - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE)”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt realizowany będzie  w okresie 01.2017-06.2018, przez konsorcjum w składzie:
- Politechnika Wrocławska – Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych - Lider,
- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Carpe Diem”- Partner.

 

Projekt ze strony Lidera będzie realizowany przez zespół Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej pod kierownictwem ks. prof. dr hab. Jerzego Machnacza.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uruchomienie w 20 szkołach Lokalnych Ośrodków Wiedziy i Edukacji (zgodnie z opracowanym w ramach projektu modelem "AWK-szkoła jako LOWE"), w okresie od 01.09.2017 do 30.06.2018.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Wdrożenie opracowanego w projekcie modelu "AWK-szkoła jako LOWE " w 20 szkołach na terenie całego kraju.
2. Wykorzystanie zasobów i możliwości szkół do pobudzania lokalnej społeczności i koordynowania różnych form edukacji pozaformalnej, których oferta jest oparta o podejście popytowe.
3. Rozwój kompetencji przydatnych na rynku pracy (w tym kompetencji kluczowych) 720 uczestników.

 

W wyniku realizacji projektu opracowane zostanie  innowacyjne rozwiązanie "Model AWK -szkoła jako LOWE", które zmniejszy problemy osób wchodzących/powracających na rynek pracy, jak również tych, które się na nim nie odnajdują. W tym celu podejmiemy działania na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania potrzebnych na rynku pracy kompetencji kluczowych, jak również rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli ww szkół z osobami dorosłymi.
Budżet projektu wynosi 4 891 704,40 zł.

 

Serdecznie gratuluję Kierownikowi Działu ds. realizacji projektów Pani mgr Annie Żołędziowskiej oraz wszystkim osobom pracującym pod jej kierownictwem. Życzę owocnej pracy przy realizacji projektu!

Z wyrazami uznania
ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty